Privacy disclaimer

H2Makers verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. De overwegingen hieromtrent zijn hieronder vastgelegd.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers van deze website en door Loketvraag indieners verstrekte persoonlijke informatie via het algemene contactformulier en het Loketcontactformulier (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking persoonsgegevens

H2Makers gebruikt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Verstrekking van informatie door bezoekers die contactformulieren invullen geschied op basis van Art. 6, lid 1a AVG (verwerking op basis van toestemming van de betrokkene). Bij verstrekking via het contactformulier of via e-mail wordt aangenomen dat toestemming voor verwerking wordt gegeven. H2Makers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Registratie voor evenemente
  • Toevoegen aan het H2Makers ecosysteem

M.b.t. bezoekers wordt uitsluitend informatie verzameld m.b.v. Google Analytics, teneinde een beter inzicht in het publiek van deze website te verkrijgen. Deze informatie wordt automatisch verzameld als onderdeel van Google’s diensten. Het volledige privacy-beleid kan hier worden geraadpleegd.

M.b.t. het invullen van algemene contactformulier wordt informatie verzameld teneinde in contact te kunnen komen met de organisatie die onderdeel wil uitmaken van het H2Makers ecosysteem of wil deelnemen aan een H2Makers Event.

M.b.t. het invullen van het Loket contactformulier wordt informatie verzameld teneinde contact op te nemen met de indiener van de vraag, opvolging te geven en de vraag te beantwoorden.

H2Makers deelt informatie van bezoekers en gebruikers van H2Makers Loket, met de gemeente Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland en Innovation Quarter voor de doeleinden die hierboven reeds zijn genoemd. H2Makers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

H2Makers deelt informatie van websitebezoekers en gebruikers van H2Makers Loket niet met externe partijen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of na toestemming van de betrokkene.

Jouw rechten

We verwerken persoonsgegevens uitsluitend om de ervaring van onze bezoekers en Loket vraagindieners aangenaam en nuttig te maken. Eenieder mag verwijdering of correctie van zijn/haar gegevens uit de database van H2Makers verzoeken. Klachten of verzoeken m.b.t. verwerking van persoonsgegevens kunnen aan office@h2makers.nl worden gericht.